Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Geen tromgeroffel of trompetgeschal

Datum & tijd:Zondag 3 februari, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:W.C. van der Horst
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Thema deze periode:Jesaja 42:1-4 / Matt. 12:15-21

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag