Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 17 februari, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Vandaag is het de eerste zondag in de 40 dagen- tijd. In deze weken op weg naar Pasen is er in de kerk extra aandacht voor het kruis van de Here Jezus Christus. In deze dienst luisteren we naar woorden van Jezus waarin Hij zijn discipelen vertelt dat Hij de lijdensweg zal moeten gaan en waarin Hij hen oproept om hun kruis achter Hem aan te dragen. Je kunt over navolging in bredere zin spreken: net als Jezus leven voor het Koninkrijk van God, maar je kunt er ook in een meer toegespitste vorm over spreken: het kruis dragen achter Jezus .Wat kan Jezus daarmee bedoeld hebben. We overwegen in deze dienst drie mogelijke antwoorden op deze vraag: 1. Het betekende voor de mensen aan wie Matteus allereerst schreef dat zij bereid moesten zijn hun leven over te hebben voor het geloof. 2. Het betekent ook dat Jezus ons oproept op God te blijven vertrouwen ondanks alle pijn, vragen en raadsels van het leven. En 3. het heeft met zelfverloochening te maken, dat je bereid bent offers te brengen voor God en de mensen.

Collecte: Moldavie (HV EU)