Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 24 februari, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Deze morgendienst staat in het teken van de Hulpverlening. We lezen over de bewogenheid van Jezus die Hem aanzet tot daden. Met het openen van de ogen van de blinde Bartimeüs (Marcus 10) wil Hij ook onze ogen openen voor de nood van de naaste en voor de kansen om te helpen. In deze dienst zullen ook kinderen worden gedoopt. 

Collecte: Hulpverleningszondag