Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 24 februari 2013, 11:00
Locatie:De Bolder
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Deze morgendienst staat in het teken van de Hulpverlening. We lezen over de bewogenheid van Jezus die Hem aanzet tot daden. Met het openen van de ogen van de blinde Bartimeüs (Marcus 10) wil Hij ook onze ogen openen voor de nood van de naaste en voor de kansen om te helpen. In deze dienst zullen ook kinderen worden gedoopt. 

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag