Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Mensen schudden hun hoofd....

Datum & tijd:Zondag 3 maart, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Schriftlezing:Psalm109:21-31 / Marcus 15:29-32

Beschrijving


Vanavond de eerste dienst van een nieuwe serie: Psalmen vervuld op Goede Vrijdag en Pasen. Hebt u er wel eens op gelet, hoe vaak in het evangelie Psalmen worden geciteerd? Door de evangelisten, als ze vertellen van Jezus’ lijden en sterven. En door Jezus Zelf, in zijn gebeden. Vanavond gaat het over mensen, voorbijgangers, die spottend hun hoofd over Jezus schudden. Lees ter voorbereiding Psalm 109 eens! Spotten met Jezus – dat kan met woorden, maar ook met daden. Hoe reageren wij als we zien of horen dat mensen spotten met Jezus? Kun je zeggen dat God eronder lijdt, als mensen de spot met Hem drijven? Deze en andere vragen staan ook op het gesprekspapier dat u na afloop mee kunt nemen. Om er thuis of op de kring over door te praten!

Collecte: Zorgboerderij Molenzicht