Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 10 maart, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

 


Op deze zondag in de lijdenstijd mogen we samen Avondmaal vieren. 'Tot Zijn gedachtenis'. Het formulier zegt daarover: 'wij gedenken tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Getsemané en zijn sterven aan het kruis op Golgotha'. In deze dienst lezen en zingen we daarbij uit de Psalmen 113-118, de zgn. Hallel-psalmen, die ook Jezus bij het Laatste Avondmaal gezongen heeft. 'Hallel' betekent 'lofzingen'. Ook dat doen we, want we mogen vieren dat God ons in Christus genadig is!


 

Collecte: Diaconie