Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Ik ga slapen, ik ben moe…

Datum & tijd:Zondag 24 maart, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Schriftlezing:Psalm 31 / Lucas 23:44-49

Beschrijving

Het laatste kruiswoord dat Jezus uitsprak "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest', komt uit psalm 31, Opmerkelijk dat zelfs de zoon van God houvast vond in psalmwoorden. Daarin is Hij de leidsman van ons geloof, zoals Hebreeën het zegt. Wij mogen die ervaring ook hebben, dat we ons in moeilijke omstandigheden kunnen herkennen in bijvoorbeeld psalmwoorden en dat we daarin rust en vertrouwen kunnen vinden.


We gaan in deze dienst samen na wat Jezus nu zo aangesproken heeft in psalm 31, een gebed van een gelovige die door alle mensen werd afgeschreven, men lachte om hem en vond het maar beter hem uit de weg te ruimen, Om dan te blijven vertrouwen....

Collecte: St Gave