Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 14 april, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

In deze Opbouwdienst start een nieuwe serie over de Heidelbergse Catechismus. Dit belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerken werd in 1563 opgesteld en dat is dus nu 450 jaar geleden. Op meerdere manieren wordt daar wel aandacht aan gegeven en wij doen dat met een serie preken tot aan de zomervakantie over kernthema's uit de catechismus. Vandaag de vraag waarmee de catechismus begint: wat is je enige troost in leven en sterven? Dat woord troost betekende in die oude tijden zoveel als 'houvast'. Wat is de vast grond onder onze voeten in een leven vol pijn en verdriet en bedreiging.Zondag 1 is een soort inleiding tot het boek, een soort muzieksleutel. Het stuk van het christelijk geloof, waarin heel wat ernstige thema's besproken moeten worden (want het zou struisvogelpolitiek zijn dat niet te doen) staat toch in de majeur. Juist als je niets onder tafel veegt, maar alles bespreekt in het licht van Jezus Christus, kun je blij-moedig leven!

Collecte: St. Red een Kind