Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 21 april, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

We denken in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren na over het gebed. In de Bijbel staan de meest stellige verzekeringen dat God ons bidden hoort. En toch ervaren we dat lang niet altijd. Vanuit Handelingen 12 gaan we vandaag in bijna alle diensten (uitzondering is de Opbouwdienst over zondag 4 van de Heidelberger Catechismus) nadenken over hoe God gebeden verhoort. In Handelingen 12 lezen we over een wonderlijke  bevrijding van Petrus uit de gevangenis, maar ook van een gemeente die er totaal niet op rekent dat God zulke dingen doet.

Collecte: Kerk (leerhuis)