Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 28 april 2013, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

We volgen in deze weken tussen Pasen en Pinksteren het project '50 dagen op weg met God'. Daarin komen heel wat aspecten van het gebed aan de orde. Vandaag geeft het rooster aan dat het moet gaan om het doen van gerechtigheid als vorm van gebed. Als lezingen worden daarbij opgegeven Jesaja 58 en Matteüs 6. In deze dienst wordt als Schriftlezing echter Psalm 72 gelezen waarin het ook over gerechtigheid gaat, maar nu als gebed voor de koning. Als de koning gerechtigheid doet, d.w.z. opkomt voor de allerarmsten in zijn land, dan rust daarop grote zegen! We bidden samen voor Willem Alexander die deze week als koning zal worden gehuldigd. We bidden ook dat wij als christenen vooral herkenbaar mogen zijn aan deze gerechtigheid.

Collecte: Samen thuis (HV NL)