Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 26 mei 2013, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Op deze zondag na Pinksteren denken we na over de 'vrucht van de Geest' zoals daarover gesproken wordt in Galaten 5, 22v. Hoe kunnen zulke mooie dingen als liefde, vreugde en zachtmoedigheid werkelijk groeien in ons karakter, zodat ze uit onszelf komen?

Collecte: Kerk, huisvestingskosten