Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 juni 2013, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving


Ben jij gedoopt? Als kind, of later pas, toen je als volwassene tot geloof gekomen was? Moet je eerst geloven, voor je gedoopt mag worden? Is dat een voorwaarde die God stelt? En als je als kind gedoopt bent, denk je daar dan wel eens aan, ook in je gebed? Wat betekent de doop voor jou? En waarom worden bij ons (NGK en CGK) kinderen gedoopt? Vragen te over om ov er na te denken! Dat gaan we dan ook doen, in deze dienst. En thuis of op de kring kan er over worden nagepraat aan de hand van het gesprekspapier! 

Collecte: St de Hoop