Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Vrij zijn

Dienst: Vrij zijn
Datum & tijd:Zondag 23 juni, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

In deze ontmoetingsdienst gaat het over 'vrij zijn'. We denken na over het diepe verlangen dat mensen hebben naar vrijheid en ruimte om dingen te doen die ze graag willen. Daarbij is de vraag of er spelregels en regels zijn, die de vrijheid beperken. Of juist meer kans geven. Ook het thema christelijke vrijheid komt aan de orde: wat bedoelen we als we zeggen dat geloof vrij maakt? En waarom hebben mensen (jammer genoeg) bij geloof dikwijks het gevoel dat het je leven aan banden legt?

 

Collecte: kosten ontmoetingsdienst