Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 30 juni 2013, 11:00
Locatie:De Bolder
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In de Noorderkerk en de Bolder worden vandaag maar liefst zeven kinderen gedoopt. Bovendien zal een van de moeders, Bertine Lindeboom, geloofsbelijdenis doen. Wát een feest! In de verkondiging kijken we naar wat de Bijbel zegt over de rol van ouders - speciaal: vaders - bij de geloofsopvoeding. We lezen daarbij uit Psalm 103 de prachtige passages over God als Vader. 

Collecte: Kerkelijke kassen, onderlinge bijstand en hulp