Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 28 juli, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Het gaat in deze Ontmoetingsdienst over het verloren schaap. Het woord 'verloren' uit de Bijbel, hebben veel mensen leren kennen als een dreigend woord. Er zijn twee mogelijkheden: behouden worden of verloren gaan. De mensen die  behouden worden zullen voor altijd mogen genieten van de liefde van God; de mensen die verloren gaan zijn daar voor altijd buitengesloten. Verloren - een dreigend woord. Pas op dat je niet verloren gaat!


In deze drie gelijkenissen heeft het woord verloren een andere klank: er zit heel veel liefde in. Iets verloren hebben betekent dat je iets niet kunt missen. De herder kan zijn schaap niet missen, de vrouw haar penning niet en de vader zijn zoon niet. Wat een inzet om het verlorene terug te vinden. Wat een vreugde als het is gevonden.


Deze gelijkenissen spreken over de liefde van God voor mensen die verkeerd terecht gekomen zijn. Aan de rand, verstrikt in hun levensloop, geminacht door mensen die vinden dat zij wel goed terecht gekomen zijn. Jezus eet met hen- het staat er als het kenmerk van het leven van Jezus. De God die wij in Jezus leren kennen stoot verlorenen niet van zich, maar leeft juist permanent met hen samen! Terwijl degenen die het (maatschappelijk en kerkelijk) goed voor elkaar hebben zich hier enorm over opwinden. In Jezus is God in deze wereld gekomen om het verlorene te zoeken. De officiële kerk van die dagen verzet zich daartegen. Hoe komt dat nu toch? De Bijbel zegt ook dat als je God wilt dienen, je volstrekt eerlijk moet zijn. Die waarheid proberen de Farizeeërs in praktijk te brengen. Maar daarnaast is het waar dat God mensen niet missen kan, ook niet mensen die in het kwaad verstrikt zijn in hun leven. Bovendien zou je eens moeten nagaan hoe het komt dat ze zo in het kwaad verstrikt zijn. En ook is de grote vraag hoe het tot werkelijke verandering komt. Bekering is in dit gedeelte: niet langer leven zonder liefde om je heen, zonder aanvaarding. Want dáár wordt je een ander mens van!


 

Collecte: Matunkha Centre