Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Veiligheid zoeken en vinden

Dienst: Veiligheid zoeken en vinden
Datum & tijd:Zondag 25 augustus, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Veiligheid zoeken en vinden
De kerk vormt een veilige omgeving om je emoties te uiten. Daar ben je immers als christenen samen en daar heb je oog voor elkaar. Is dat wel zo? Durf jij veiligheid te zoeken in de kerk en vind je die ook?

We gaan er in deze ontmoetingsdienst over nadenken aan de hand van de tekst Efeziërs 4: 32 'wees goed voor elkaar en vol medeleven'. Welke veiligheid biedt God als je met al je zorgen bij Hem komt? 


Van harte welkom.

Collecte: Michacursus