Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 8 september, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

In deze dienst lezen we verder over Jakob, hoe hij terugkeert naar het beloofde land en hoezeer hij verlangt naar verzoening met zijn broer Ezau. (Genesis 32, 1-22) Hij is bang voor zijn broer en tegelijk heeft hij er veel voor over om hem weer te kunnen ontmoeten. Tegelijk vieren we aan het avondmaal Gods verlangen naar verzoening met ons en dat Hij daar zoveel voor over heeft gehad. Christenen kunnen nu onmogelijk berusten in onenigheid en onverzoenlijkheid!

Collecte: Diaconie