Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 8 september 2013, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

In deze dienst lezen we verder over Jakob, hoe hij terugkeert naar het beloofde land en hoezeer hij verlangt naar verzoening met zijn broer Ezau. (Genesis 32, 1-22) Wat heeft Jakob -hoewel hij ook angst voor de ontmoeting met Ezau heeft- daar veel voor over. Tegelijk vieren we aan het avondmaal Gods verlangen naar verzoening met ons en dat Hij daar zoveel voor over heeft gehad. Christenen kunnen nu onmogelijk berusten in onenigheid en onverzoenlijkheid!

Collecte: Diaconie