Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 15 september 2013, 09:30
Locatie:Noorderkerk

Beschrijving

 


Startzondag! Een dag om niet te willen missen. We mogen elkaar ontmoeten en bemoedigen in en rondom de diensten. En God stuurt ons in een nieuw winterseizoen veelbelovend op pad met de woorden: 'wees sterk en moedig!' Laten we ervoor gaan - in de kracht van de Geest en sámen. In de Noorderkerk en in de Bolder zullen ambtsdragers bevestigd worden en kringmentoren de zegen ontvangen ivm. hun (nieuwe) taak. We lezen er Jozua 1,1-9 bij.

Collecte: Herbebossing Haiti (HV WW)