Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 15 september, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

Handelingen 10 schetst ons hoe Petrus door de Geest van God (door middel van een visioen én een hoorbare stem) over de streep getrokken wordt om bij de Romein Cornelius in huis te gaan, om hem het evangelie te verkondigen. Terwijl Jezus heel duidelijk tegen zijn discipelen had gezegd: maak alle volkeren tot mijn discipelen, blijkt het voor die discipelen heel moeilijk om daadwerkelijk bij onbesnedenen naar binnen te gaan. Petrus zegt in Hand 10, 23: het is voor Joden verboden bij niet- Joden binnen te gaan. Petrus beleeft hier een conflict tussen geschreven Schrift ende  leiding van de Geest.


Het boek Handelingen tekent hoe de heilige Geest stap voor stap de jonge kerk geleid heeft, zodat ze toch zover kwamen dat ze bij onbesnedenen het evangelie gingen verkondigen.


Het boek Handelingen tekent een kerk in ontwikkeling, een kerk die haar tactiek aanpast aan de hoorders en hun cultuur, zonder van de kern van de inhoud iets af te doen.

Collecte: Light of the World