Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 september 2013, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Bevestiging ambtsdragers / inzegening mentoren


In Genesis 32 lezen we over Jakob die terugkeert naar het beloofde land. Opvallend is dat de hoofdstukken in Genesis die deze terugkeer beschrijven van a-z gaan over de ontmoeting met Ezau. En Ezau is en wordt in de tekst ook genoemd: Jakobs broeder. Dat was Ezau in letterlijke zin, maar het boek Genesis gebruikt dat woord 'broeder' op een diepere manier: Zoals Jakob model staat voor het volk Israël, zo staat Ezau model voor de Edomieten. Het woord 'broeder' moet je hier dan ook lezen als 'naaste'. Terugkeer naar het beloofde land is niet mogelijk zonder verzoening met de naaste: God dienen kan niet zonder de naaste te dienen. Geen gemakkelijke boodschap als je bedenkt dat deze oude geschiedenissen opgeschreven zijn als een boodschap voor Israël in de ballingschap, en dat er toen een uiterst pijnlijke geschiedenis van de verhouding Israël -Edom achter de rug was. De Edomieten hadden op een laffe manier Israëls vijanden geholpen bij de wegvoering van Juda in ballingschap, maar omgekeerd had ooit koning Amazia 10.000 Edomieten op wrede wijze te pletter gegooid vanaf een rots. Mensen met die pijn in het hoofd kregen hier een spiegel voorgehouden: Jakob en Ezau (Israël en Edom) moeten zich verzoenen- dan kan er ook terugkeer naar het beloofde land zijn. De boodschap van verzoening is uiterst radicaal. Wat heeft de kerk op dit punt vaak wanhopig ver benende de maat geleefd! En toch kunnen we deze boodschap niet naast ons neerleggen....

Collecte: Kerk, Alpha cursus