Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 29 september, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst wordt de prekenserie over het leven van Jakob vervolgd. In Genesis 32, 22-32 lezen we het ietwat mysterieuze verhaal van een nachtelijke worsteling die Jakob heeft bij de rivier de Jabbok. De schrijver vermijdt tot het einde toe te zeggen met wie Jakob heeft geworsteld. Ten diepste wordt hier gedoeld op de worsteling die het mensenleven vaak is: met tegenslagen, teleurstellingen, angsten, fouten, enz. En het grote punt in dit gedeelte is nu dat Jakob tot de geloofsuitspraak komt: hierin is God met mij bezig. En dat terwijl er over God nog volop vragen zijn te stellen: op de vraag naar Gods Naam krijgt Jakob geen antwoord. Dit is het geloof van Israël, dit is het geloof waarin Jezus ons is voorgegaan: vertrouwen zonder te begrijpen en zo niet ophouden te geloven dat je een gezegend mens mag zijn.

Collecte: Diaconie