Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 29 september 2013, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

 


Zondag 29 september is voor ons weer de maandelijkse doopzondag. We vieren dat de Schepper ons nieuw leven geeft. En rusten elkaar toe om er zuinig op te zijn, als ouders en als kerk. In deze dienst denken we na over het geestelijk klimaat waarin we samen (op)groeien. En welke aantrekkingskracht daarvan uitgaat.


Thema van de dienst: 'een groeizaam geestelijk klimaat'


Centraal staan de woorden uit Lucas 6,37: 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden'.
Velen maken zich er zorgen over dat onze samenleving verhardt. Mensen hebben korte lontjes, staan snel op hun strepen en nemen geen blad meer voor de mond. Christenen proberen een andere toon te zetten. Ze hebben wel een duidelijke overtuiging, maar willen zich niet laten gaan in liefdeloze (voor)oordelen en genadeloze uitsluiting. In die sfeer wil de kerk kinderen bij Jezus brengen. En beloven ouders bij de doop dat ze ook thuis die stijl van het Evangelie in de opvoeding van hun kinderen vorm en inhoud willen geven. Gevoed door het verlangen dat in dit liefdevolle klimaat de liefde van Christus ervaren en ontdekt wordt. 

Collecte: Diaconie