Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 6 oktober, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Schriftlezing:Hand. 19:22-40

Beschrijving

Het boek Handelingen laat ons de voortgang zien van het werk van God in deze wereld. Voortgang in verschillende opzichten. In geografische zin: het heil van God gaat over de grenzen van Israël heen, de wereld in. Maar er is op meer manieren verbreding en verdieping. In het evangelie lezen we dat Jezus mensen ontmoet en geneest: Zacheüs en Nicodemus en vele anderen. In Handelingen lezen we dat Jezus gebieden en steden ontmoet en wil genezen: Samaria, Lystre en Derbe en in Handelingen 19 is het Efeze. In dit hoofdstuk komen we bij het hoogtepunt van het gemeentestichtend werk van Paulus. Het evangelie bewijst zijn kracht door zijn inhoudt, zeker niet door de redenaarskracht van mensen. Het mooiste van Lucas ons vertelt in Handelingen 19 gebeurt nb. in afwezigheid van Paulus.

Collecte: Navigators