Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 oktober 2013, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Thema deze periode:Hand. 22:1-23

Beschrijving

Paulus’ bekeringsverhaal – ‘want Ik wil je naar de heidenen sturen’!

Collecte: Hulpverlening Israël, Yad Elie