Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 3 november, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst lezen we de prachtige ontknoping van de geschiedenis van Jakob en Ezau in Genesis 33. Jakob zag er enorm tegenop om Ezau te ontmoeten. Geen wonder want de woedende Ezau had zelfs gedreigd zijn broer te zullen vermoorden. En toch waagt Jakob het Ezau weer op te zoeken. Als je vraagt waarom staat Jakob nu model voor Israël, het volk van God (want zo'n beste is het toch niet) dan is het hierin: het opzoeken van zijn naaste, zelfs zijn tegenstander, zijn vijand. En wat valt het dan mee: Ezau rent hem tegemoet en sluit hem in de armen. Als wij de moed vinden de ander tegemoet te treden, als die ander voelt dat het ons werkelijk om de ander gaat, dan raken we iets heel diep van binnen, dan kan er echte verzoening en ontmoeting plaatsvinden!

Collecte: Kerk, kinderen en jongeren

Collecte voor de landelijke afdracht aan het CGJO.