Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 10 november, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Thema deze periode:Hand. 28:1-16

Beschrijving

Vanavond de op één na laatste schets over de grote lijn van het boek Handelingen! Het evangelie op doorreis... naar Rome! Paulus komt waar hij wezen moet – het evangelie komt waar het wezen moet! Verdrukking, vervolging en onrecht winnen het niet – Jezus wint! God is getrouw, zijn plannen falen niet. Mooi om daar, aan de hand van het gesprekspapier, met elkaar over door te praten en elkaar te bemoedigen!

Collecte: Kerk