Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 24 november 2013, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

De laatste zondag van het kerkelijk jaar: de zondag van de voleinding. Daarom worden alle namen voorgelezen van degenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Hun familieleden zijn uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Zo willen hen die ons  voorgingen niet vergeten.


In de preek gaat het over de voleinding van Jakob's leven. In Genesis 35 lezen we dat God hem terugbrengt in Bethel, de plek waar zijn 'avontuur met God' ooit begon. Tijdens dit avontuur heeft Jakob veel geleerd! We gaan ook begrijpen waarom Jakob en Ezau niet bij elkaar zijn gaan wonen, als we lezen hoe het leven van Jakob naast dat van Ezau wordt getekend.Tegelijk is ook hier de geschiedenis een spiegel voor het volk Israël op zijn avontuur met God. God wil ook Israël terugbrengen in het beloofde land en ook Israël moet zich niet vermengen met de levensstijl van de Edomieten.


 

Collecte: Noodhulp Filipijnen