Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 8 december, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

Op deze 2e adventszondag vieren we samen het avondmaal. Ieder die Jezus Christus belijdt als Heer en Heiland is van harte welkom. Er is ditmaal een zgn. 'gaande viering'. We luisteren naar Jesaja 40, 1- 11, waar God aan profeten de opdracht geeft zijn volk te vertroosten. Nou, profeten hebben wel eens andere opdrachten van God gekregen. En dan gaat het hier ook nog om het vertroosten van het volk Israël dat door de toorn van God in het (eind)oordeel van de ballingschap terecht gekomen is. Ze rekenden echt nergens meer op, en wat profeten tot dusver gezegd hadden gaf daar ook geen enkele aanleiding toe. God had gezegd: Ik stuur jullie in ballingschap en maak een eind aan jullie bestaan. Je hebt het  verzondigd, over en uit. En dan, als ongedachte verassing: Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Hier spreekt een God die verliefd is op mensen, en die het -wat Hij ook gezegd en gedreigd mag hebben- niet red zichzelf daarin te verloochenen (2 Tim. 2, 12,13). Dat bleek ook en nog rijker- toen eeuwen lager Jezus Christus kwam.

Collecte: Moldavie (HV EU)