Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 december, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

We luisteren in deze dienst op de 4e adventszondag naar troostvolle woorden uit Jesaja 40. Daar krijgen profeten de opdracht van God: vertroost, vertroost mijn volk, zegt jullie God. Profeten hebben wel eens andere opdrachten van God ontvangen. En dat terwijl Israël in ballingschap is, dat wil zeggen: terwijl Gods oordeel aan hen voltrokken is, waarvoor de profeten hadden gewaarschuwd, dat het komen zou als Israël God niet dienen zou en geen recht zou doen aan armen en  vreemdelingen.


Nu is dat oordeel gekomen. In het OT Gods eindoordeel. Israël zegt het zelf: God heeft ons verlaten, wij zijn inde godverlatenheid terecht  gekomen. En dan, als er werkelijk geen reden meer tot hoop is, dan klinken deze woorden. En het zijn emotionele woorden. God krijgt spijt van zijn eigen oordeel, Hij zegt: het was meer dan genoeg, eigenlijk heb ik mijn volk te zwaar gestraft. Hier kijken we God diep in zijn hart. En wat zien we dan: een onwankelbare trouw. Als wij Hem verloochenen: Hij blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet, zal later Paulus schrijven in 2 Timotheüs 2, 12.


Waar het dan op aankomt is: wil je je láten vertroosten? Zie hier is uw God, zegt de profeet. Maar  veel Israëlieten vonden het te weinig en te klein en zijn niet mee gegaan om Jeruzalem te herbouwen.


Zie hier is uw God- dat is ook de boodschap van Kerst. Ook toen vonden veel mensen het te weinig, om blij mee te zijn, om echt in te geloven....

Collecte: Herbebossing Haiti (HV WW)