Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 29 december 2013, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe.' (Joh. 3, 16) Men noemt het wel 'het evangelie in een notedop'. Deze woorden staan vanavond centraal in de Ontmoetingsdienst. Achter het kruis van de Zoon mogen we de liefde van God zien. Ook van Jezus-aan-het-kruis geldt: wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien.


Is het wel eerlijk dat alleen gered worden wie in Hem geloven? Het is maar hoe je dat geloven invult. Je kunt dat heel formeel benaderen: ik sta ingeschreven als een gelovig lid van de kerk. Door 'officieel geregistreerde gelovigen' zijn de vreselijkste dingen gedaan in deze wereld: Kruistochen, slavernij, ketterjachten, enz. In het Joh. evangelie kom t geloven alleen maar voor als werkwoord. Niet zomaar gaat het in de woorden na deze tekst over onze daden. Geloven in Jezus is een manier van leven waar je elke dag weer voor kiest. En liefde is daarin het belangrijkste woord. 

Collecte: Doelgroependiaconaat