Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Dinsdag 31 december, 19:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Oudejaarsdag

Beschrijving

In deze laatste dienst van 2013 in de Noorderkerk wil ik graag in de preek nog één keer stilstaan bij Jakob. In Genesis 49 lezen we dat Jakob op zijn sterfbed ligt en al zijn zonen toespreekt. Een moment van afscheid, maar ook een moment om de rekening op te maken: hoe staat het er voor met het leven van zijn zonen. Daar zijn zeker mooie dingen te melden, maar het lijkt wel of de minder mooie, de  gebrokenheid overheerst. Jakob verzwijgt de fouten van zijn kinderen niet, en daarin ook zijn eigen fouten, want je kinderen zijn geworden wie ze geworden zijn ook -tenminste voor een deel- door ons. En dan zegt Jakob midden tussen al die woorden over zijn kinderen: Op uw heil wacht ik Heer. Dat woord lijkt als een pijler onder een brug al die zegenwoorden te dragen. Dat we hier werkelijk te maken hebben met het werk van God, die in deze 12 mannen het fundament legt voor zijn volk Israël, is aan de menselijke kant verankerd in deze geloofsverwachting. Als ook wij de rekening opmaken aan het eind van het jaar, is toch dát beslissend: op uw heil wacht ik, Heer!

Collecte: Diaconie