Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Maandag 2 september, 11:00
Locatie:Dorpskerk te Welsum

Beschrijving

In Memoriam Willemptje Wemeijer –Bakker . Woensdag jl. overleed zr. Wemeijer in de leeftijd van 89 jaar. Br. en zr. Wemeijer waren schippers en gingen aan de wal in Zwolle, waar br. Wemeijer overleed in  1996. Zr. Wemeijer leefde met God, maar sprak niet zo makkelijk over haar innerlijk. Ze genoot van haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.  Ze was heel lang een sterke vrouw, maar sinds de jaarwisseling namen haar krachten af. De begrafenis zal maandag in Welsum plaatsvinden na een afscheidsdienst om 11.00 uur in de dorpskerk aan de Zijlweg aldaar. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het gebouw maast de kerk, Zijlweg 7.