Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 12 januari, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst gaat het over Lucas 5, 1-11 dat ons bericht over een wonderbare visvangst. Dit is één van die gedeelten uit het evangelie die een onmiskenbare symbolische betekenis hebben. Het stuk is niet allereerst bedoeld voor mensen die in de vis werken, het gaat om het 'opvangen' van mensen die in een 'zee van ellende' kunnen zitten. In de gedeelten voor en na dit bericht zie je dat door Jezus gebeuren: zieken worden genezen en bezetenen bevrijd.Mensen opvangen is dus ook wat anders dan -om zo te zeggen- 'zieltjes winnen' voor de hemel. Als Jezus rondgaat is zijn werk helend, genezend en kunnen mensen door hem hun leven weer oppakken, of eigenlijk: pas echt beginnen.


De discipelen worden bij dat werk direct als ze geroepen worden al ingeschakeld. Bijdragen aan het heil en welzijn van mensen is niet pas iets  voor gevorderde gelovigen, maar hoort bij het abc van het geloof: wij ontvangen door te geven, wij worden gezegend door tot zegen te zijn.  Petrus zegt: ik ben een zondaar, hoe kan ik nu in dienst van God staan. Maar God gebruikt ons met alle gebrokenheid die bij ons hoort en neemt ons zo in dienst.

Collecte: Kerk, kinderen en jongeren

Collecte voor de landelijke afdracht aan het CGJO.