Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Hoe lang duurt het nog?

Datum & tijd:Zondag 19 januari 2014, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Thema deze periode:1 Kor. 15:24, 26 (Openb. 6:9-11)

Beschrijving

Hoe lang duurt het nog? Dat is de vraag die centraal  staat in deze opbouwdienst (een serie over Gods grote Toekomst).


Is dat altijd een vraag voor ons? Kan het ook zijn dat we zo kunnen genieten van wat God ons nu al geeft, dat deze vraag helemaal niet zo leeft voor ons? De vraag 'hoelang nog' is in ieder geval heet wat anders dan verlangen naar onze dood. In 1 Korinthe 15 dat we dit keer lezen wordt de dood een vijand genoemd, en dat onderstreept de waarde van het aardse, lichamelijk leven. En in het gedeelte uit Openbaring 6 horen we zelfs mensen in de hemel roepen om de uiteindelijke  gerechtigheid... op aarde!


Het is juist het genieten van het  volle leven - maar dan verbonden met het lijden aan de onvolmaaktheid ervan, die zo vreselijk groot en uitzichtsloos lijkt- die mensen doet roepen om de komst van de volmaaktheid!


Maar dan: is er iets te zeggen over hoe ver God nu is met zijn plannen?


In 1 Korinthe 15 lezen we dat Christus aan Gods rechterhand bezig is alle vijanden te verslaan en dat de vijand ooit de laatste vijand zal zijn die het tegen Hem moet afleggen. Over die strijd en onze betrokkenheid daarbij denken we verder na in deze dienst.


 

Collecte: Present

Stichting Present Zwolle wil een brug zijn tussen aanbod van tijd, hart en handen van (groepen) vrijwilligers en mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben, vaak in combinatie met een slechte gezondheid en/of een moeilijke financiële situatie. Een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien: ‘noaberschap’ in een modern jasje.