Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 16 februari, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst is één van de bekendste teksten uit de Bijbel het uitgangspunt, Joh. 3, 16: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Nu klinkt deze tekst ons bijzonder vertrouwd in de oren, en misschien vinden wij dit wel het evangelie op zijn eenvoudigst. Maar dit woord komt uit het gesprek van Jezus met Nicodemus, de joodse theoloog, de enige tegen wie Jezus ooit gezegd heeft: Je moet wederom geboren worden. Nooit sprak Jezus tegen iemand die zoveel wist van de Bijbel en zo veel sympathie voor Jezus had. En toch blijkt dat juist een hindernis te zijn en moet juist Nicodemus helemaal opnieuw beginnen. Voor Nicodemus was deze tekst helemaal niet 'gesneden koek', maar hij is enorm geschrokken van deze tekst. Op minstens drie manieren gooit deze tekst het godsbeeld van Nicodemus omver. Ook wij proberen te horen hoe deze tekst ons op de meest bijzondere manier verrassen kan!


 

Collecte: Samen thuis (HV NL)