Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Vecht ervoor om binnen te gaan!

Datum & tijd:Zondag 2 maart, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:M. Oppenhuizen
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Schriftlezing:Luc. 13:23, 24

Collecte: Kosten Zuiderhof