Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

‘Er is toch nog nooit iemand teruggekomen?’ Jawel: Jezus!

Datum & tijd:Zondag 23 maart, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Schriftlezing:1 Kor. 15:20-28

Collecte: ZOA