Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 13 april, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

In deze dienst willen we samen heel bewust de Stille Week ingaan, de week waarin christenen de laatste week van het aardse leven van Jezus overdenken. Die week begon destijds met de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel. Toen riepen de mensen 'Hosanna'. Later in de week riepen diezelfde mensen  'Kruisig Hem'. Dat was op de dag die wij gedenken als de Goede Vrijdag. In de Noorderkerk zullen ook dit jaar elke avond van de stille week vespers worden gehouden, korte verstilde vieringen, om 19.00 uur. Op woensdagavond is er daarna een toelichting op de kruiswegstaties (schilderijen) die de hele week in de Noorderkerk te zien zijn. Op witte donderdag  (de dag waarop we terugdenken aan de instelling van het avondmaal) is er een avondmaalsviering,


In deze Ontmoetingsdienst aan het begin van de Stille Week zien we stukjes film over die intocht in Jeruzalem en denken we er samen over na: waarom reed Jezus op een ezel die stad binnen. Waarom wilde Hij op die manier duidelijk maken wat voor Koning Hij is en hoe Hij zijn Koninkrijk wil vestigen?

Collecte: Particulier initiatief