Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 13 april, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

We komen in de buurt van Goede Vrijdag en Pasen. Het is goed om daar in deze Stille Week - waarom ook niet letterlijk?! - bij stil te staan. Kruis en opstanding van Christus geven veel om over na te denken en te bidden. Dat doen we vandaag ook in de diensten. In de Zuiderhof wordt de betekenis van het sterven en opstaan van Jezus Christus zichtbaar gemaakt en gevierd bij de doop van vier kinderen. Bijzonder, temeer omdat drie kinderen uit hetzelfde gezin gedoopt worden! We lezen uit Handelingen 18,5v, in het gesprek over de (bijbelse) dooppraktijk een zgn. 'huistekst'. Welkom.

Collecte: Kerkelijke kassen, evangelisatie