Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Datum & tijd:Zondag 20 april, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Schriftlezing:Openb. 21:1, 22:1-5

Beschrijving

Veel Joden vroeger en nu geloven in de opstanding van de doden op de jongste dag. Het evangelie van Jezus Christus laat over dat geloof een nieuw licht vallen: die dag des Heren ís al begonnen, in de opstanding van Jezus uit de doden. Daar heeft God een begin gemaakt met zijn nieuwe wereld, En als wij met Hem verbonden zijn werkt de kracht van zijn opstanding ook in ons. Dan begint dus ook in ons leven de nieuwe wereld.


In deze dienst lezen we wat het Bijbelboek Openbaring zegt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Veelzeggend is dat hierover gesproken wordt in een visioen. Visioenen en dromen worden in de Bijbel volstrekt serieus genomen. Daarin zien we iets van hoe dingen anders zouden kunnen, dichter bij Gods bedoeling. Daarom zijn dromen ook altijd opdrachten. Het boek Openbaring wil ons aanmoedigen om trouw te blijven aan de zaak van Jezus Christus en om ons toe te wijden aan wat onze dromen ons zeggen, zeker als wij door het evangelie van Jezus Christus geïnspireerde mensen zijn, en onze dromen daardoor worden beïnvloed. 

Collecte: St. Red een Kind