Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 4 mei, 09:00
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

In de beide morgendiensten in de Zuiderhof gaat vanmorgen Bram Oudenampsen voor. In het kader van zijn theologiestudie aan de Universiteit in Kampen loopt hij stage in onze gemeente. Een onderdeel van de praktijkervaring die hij opdoet is het voorgaan in enkele diensten. Bram zal preken over Jesaja 43. Hij zal ingaat op het verschil tussen het voorspellen van de toekomst en het leven uit de zekerheid dat Gods beloften in vervulling gaan.

Collecte: Kerk, huisvestingskosten