Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 18 mei 2014, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Als het gaat om geven en delen zijn er twee lijnen in de Bijbel te ontdekken. De eerste is dat God eigenlijk helemaal niet wil dat er verschil tussen arm en rijk is. Toen de Israëlieten in het beloofde land arriveerden kreeg iedere Israëliet even veel grond, zijn erfdeel. Nu kon het gebeuren dat de ene Israëliet beter 'boerde' dan de andere en daarom ontstonden er verschillen. Sommigen  werden gedwongen hun land te verkopen of schulden te maken. Maar in het 50ste jaar, het zgn. jubeljaar moest alle grond weer terggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar en moesten alle schulden kwijtgescholden worden. Dan had iedereen weer evenveel.


We weten niet of Israël zich ook aan de wet op het jubeljaar gehouden heeft. In ieder geval is er steeds meer verschil tussen arm en rijk ontstaan. Het bijzondere is nu dat deze stand van zaken- die ten diepste tegen Gods oorspronkelijke bedoeling ingaat- en later toch een gegeven wordt in het leven, door Jezus en Paulus wordt 'geaccepteerd' in die zin, dat zij ons leren dat je armoede en rijkdom -als je er zegenrijk mee omgaat- een zegen kunnen worden. (Op zich al een doordenker: ook dingen die niet naar Gods oorspronkelijke bedoeling zijn kunnen zegenrijk gebruikt worden) Paulus zegt in het gedeelte Filippenzen 4, 10- 20 dat hij in armoede geleerd heeft tevreden te zijn, en daarbij Gods bijzondere kracht heeft ervaren. En hij zegt ook dat het zegenrijk is dat de Filippenzen van hun rijkdom hebben gegeven aan hem. Daarvoor zal God hen belonen. Daarover gaat het in deze dienst: wat kun je leren van armoede en wat kun je leren van rijkdom; hoe armoede en rijkdom een zegen kunnen zijn.

Collecte: uitgezonden gemeenteleden