Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 18 mei, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving


Tot 29 juni lezen we in de wekelijke opbouwdiensten uit het boek Richteren (rechters). De rode lijn die door het hele boek heen loopt, is: de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de HEER. Maar er is ook een andere lijn! Een lijn in het groen van de hoop: Telkens weer ziet God om naar zijn volk en komt Hij het te hulp.
Zou je de Richterentijd kunnen vergelijken met de onze? Nog niet zo lang geleden gebruikten we in de kerk het begrip 'Godsverduistering' om daarmee het gevoel dat God afwezig leek in kerk en samenleving aan te duiden. Zou u dat begrip nog steeds gebruiken om er de huidige geestelijke crisis in de kerken en in onze samenleving mee aan te duiden? Vorige week werd er een EO radiosymposium gehouden, rond het thema: Is de kerk in verval of in verandering? Wat denkt u?
Richteren 6:1-10 geeft genoeg stof om er samen over door te praten! En na afloop van de dienst is er weer een gesprekspapier, zodat het gesprek thuis en op de kring verder kan gaan.
 

Collecte: Kosten Zuiderhof