Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 september 2014, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Startzondag
Thema deze periode:Lucas 10
Lied van de maand:God heeft een plan met je leven

Beschrijving

Vandaag is het Startzondag! We pakken officiëel de draad van veel activiteiten weer op na een periode van -hopelijk- rust en bezinning. Het thema van de verkondiging is 'Zet een stap'. Daarbij lezen we wat in Lucas 10 verteld wordt over de stage-ervaringen van de leerlingen van Jezus. Ze willen ons bemoedigen en aansporen om ook zelf heel concreet een stap te zetten. In de Zuiderhof zijn ook de kinderen vanaf 4 jaar er de hele dienst bij. Welkom!

Collecte: Kerk zijn, kosten activiteiten nieuwe seizoen