Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 12 oktober, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

In de opbouwdiensten zijn we bezig met een serie over de psalmen. Dat sluit mooi aan bij de leerhuisavonden over de psalmen die ook in deze periode op de agenda van deze kerk staat. In die leerhuisavonden is aan de orde geweest dat de psalmen zoals ze nu op een rij in onze Bijbel staan, ooit uiterst zorgvuldig zijn bewerkt en geordend. Zo blijken psalmen aan elkaar 'gelinkt' te zijn door bepaalde stijlkenmerken. Dat is bijvoorbeeld het geval met de psalmen 117, 118 en 119.  Die vormen een opvallend drieluik: het middenpaneel is de psalm waarin het vaakst in heel het psalmboek de naam van God voorkomt, het ene zijpaneel bevat de kortste psalm van het psalmboek en het andere paneel de langste. En gezien het feit dat we steeds meer ontdekken dat bij de psalmen elk woord telt (je moet vaak letterlijk tellen) zit in die opvallende kortheid én in die opvallende lengte juist de boodschap van deze psalmen. En dus op het hoofdpaneel de psalm die het vaakst, (maar liefst 22x) de naam 'Heer' bevat (en nog 6 x een verkorte vorm ervan: 'Jah'), In de preek in deze opbouwdienst wordt voorgesteld in dit drieluik al een OT-ische verwijzing te zien naar de Drie-eenheid: Jezus komen we volop tegen in Psalm 118 (de steen die door de bouwlieden werd verworpen) en de kortheid van psalm 117 verwijst dan naar God= de lengte van psalm 119 naar de lange adem van het 'leven door de Geest'. 

Collecte: Kosten Zuiderhof