Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 19 oktober, 11:00
Locatie:De Bolder

Beschrijving

impACT-zondag: tienerviering tijdens de ochtenddienst


Op een website van een Academisch Ziekenhuis staat dit bericht: 'Zo'n 35 procent van de bevolking heeft in de afgelopen jaren een nare ervaring gehad die gevoelens van verbittering en boosheid opriep. Twee tot drie procent van hen kampt met pathologische aanhoudende verbittering die dagelijks hinder veroorzaakt. Deze mensen voelen zich benadeeld, machteloos en kwaad. Herinneringen en beelden maken dat ze blijven piekeren over het voorval, rusteloos en somber zijn'.


In Hebreeën 12 lezen we in vers 14 en 15: 'Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet'.


Bitterheid is niet alleen een hele belemmerende emotie, maar maakt ook veel stuk. Bij jezelf en bij anderen. Hoe kun je er op een goede, bevrijdende en genezende manier mee omgaan? Daarover gaat het in deze dienst - in woord, lied en gebed.


 

Collecte: Kerkelijke kassen, onderlinge bijstand en hulp