Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 november, 10:45
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

We lezen over Filippus, die naar Samaria gevlucht is omdat hij vanwege zijn geloof in Jezus Christus vervolgd wordt. Bijzonder is het om te lezen dat hij ondanks al die ellende het Woord van God verkondigt! En hoe dat op een bijzondere manier gezegend wordt. 

We denken bij deze woorden ook aan wat er op zoveel momenten in de Kerkgeschiedenis gebeurde: dat mensen ondanks de risico's die dat met zich meebracht de bevrijdende boodschap van het Evangelie doorgaven. Op deze zondag na 31 oktober - Hervormingsdag - zingen we daarom ook 'een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen' (Lutherlied).    

In deze tweede morgendienst worden drie broeders bevestigd in het ambt van ouderling.  

 

Collecte: Diaconie