Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 9 november, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst  wordt de prekenserie over Abram vervolgd. Abram verblijft samen met Lot in Kanaän en dan blijkt er niet genoeg ruimte voor beider bezittingen en kudden. Dat is een herkenbaar probleem: er is in deze wereld niet genoeg ruimte voor iedereen. Dat blijkt als je bijvoorbeeld de voetafdrukken van alle mensen bij elkaar optelt. Nu is het toch al zo dat de  voetafdruk (de ruimte die een mens op deze aardbol in beslag neemt door alles wat hij bezit en eet en gebruikt) van mensen in het rijke westen 5x zo groot is als van mensen in de armere delen van de wereld. Maar daarbij komt dan nog dat als je alle voetafdrukken van ons mensen bij elkaar optelt we twee aardbollen nodig zouden hebben. M.a.w.: de huidige generatie rooft de aarde leeg en onze kleinkinderen moeten maar zien hoe ze zich redden. Abram kan op dit punt ons een groot voorbeeld zijn: hij doet een stapje terug en laat Lot kiezen. En juist dát ervaart Abram opnieuw de stem van God die hem laat zien hoe rijk hij is- door Gods zegen!

Collecte: Kerk, kinderen en jongeren

Collecte voor de landelijke afdracht aan het CGJO.