Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 december 2014, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Wat is het donker in de wereld om ons heen. Toch vieren christenen advent en steken ze elke nieuwe adventszondag weer een kaarsje meer aan. Om het geloof tot uitdrukking te brengen dat de duisternis het niet blijven zal winnen, maar dat de kleine zwakke flakkerende vlammetjes die wij mogen zijn de duisternis zullen verdrijven.

In een prekenserie over Abram is vanmorgen Genesis 14 aan de beurt, waar Abram 'meer dan overwinnaar' is als hij met 318 man een wereldleger verslaat en zo zijn 'broeder' Lot bevrijdt. We vragen ons in deze dienst af waar Abram zijn kracht vandaan haalde. En of wij ook nog diezelfde kracht kunnen vinden. Wat zouden we anders moeten beginnen in een wereld vol noden en duisternis. Hoe komen wij aan die kracht?

Verder lezen we nog over een heel bijzondere koning, de 10e koning uit dit hoofdstuk, zo anders dan de 9 andere koningen die alleen maar met alle geweld (!) rijkdom willen. Deze koning komt (niet met wapens, maar) met brood en wijn- hij zoekt verbinding en vriendschap!  Dan is de stap niet zo groot om te denken aan Koning Jezus die volgende week in onze gemeente ook komt met brood en wijn en met ons verbinding zoekt en vriendschap.

Collecte: Kerk (kerstnachtdienst)